• SAMSUNG CSC

  • 04-penoterie-la-jolie

  • SAMSUNG CSC

  • Kippen

  • SAMSUNG CSC

  • lavendel

Kippen kopen

Kippen kopen

Op een hoeve horen kippen, vinden wij. In Nederland hadden we ook kippen. Die waren zo oud dat we het niet aandurfden om ze de reis naar Frankrijk te laten maken. We vonden gelukkig een goed onderkomen voor ze bij vrienden van ons. Ik miste het gezellige gekakel. Toen het voorjaar aanbrak zagen we bij de plaatselijke boerenbond een spandoek hangen waar op stond dat er vanaf heden kippen te koop waren. Toen we informeerden hoe eea in zijn werk ging vertelden ze dat we de kippen moesten bestellen. We zouden ze dan met een week of twee krijgen. Ieder soort was te bestellen.

Kleine stappen…

De Franse getallen zijn wat anders opgebouwd dan de Nederlandse en de Engelse. Voor toeristen die bij de plaatselijke bakker komen ligt daarom een telmachientje klaar. De bedragen worden opgeteld en het rekenmachientje wordt naar de klant
toe gedraaid zodat duidelijk is wat het af te rekenen bedrag is. SAMSUNG CAMERA PICTURES

Hoewel ik al maanden bij dezelfde bakker kom blijven ze het rekenmachientje ook bij mij gebruiken. Mijn pogingen om er niet op te kijken en dan wel gepast te betalen wierpen op een dag zijn vruchten af. Hoe groot kunnen kleine overwinningen zijn! De verkoopster noemde het bedrag en liet rekenmachine voor wat het was.

Buiten kreeg ik zin om huppelend de rest van de boodschappen te gaan doen.