Domaine

Kleine stappen…

De Franse getallen zijn wat anders opgebouwd dan de Nederlandse en de Engelse. Voor toeristen die bij de plaatselijke bakker komen ligt daarom een telmachientje klaar. De bedragen worden opgeteld en het rekenmachientje wordt naar de klant
toe gedraaid zodat duidelijk is wat het af te rekenen bedrag is.

Hoewel ik al maanden bij dezelfde bakker kom blijven ze het rekenmachientje ook bij mij gebruiken. Mijn pogingen om er niet op te kijken en dan wel gepast te betalen wierpen op een dag zijn vruchten af. Hoe groot kunnen kleine overwinningen zijn! De verkoopster noemde het bedrag en liet rekenmachine voor wat het was.

Buiten kreeg ik zin om huppelend de rest van de boodschappen te gaan doen.

Boulangerie